Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Fa 279/10/22 voda a stočné Prostejovská 479,71 s DPH 50-000063664PO2013 27.10.2022 Východoslov. vod. spol.a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 11.11.2022
Faktúra Fa 274/10/22 stravné lístky 1 020,00 s DPH 16K775113 24.10.2022 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 27.10.2022
Faktúra Fa 275/10/22 učebnice Raduga 33,18 s DPH OBJ 078/22 24.10.2022 R and D Publishing spol. s r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 09.11.2022
Faktúra Fa 278/10/22 porada riaditeľov 90,00 s DPH 24.10.2022 Škola v prírode Detský raj Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.11.2022
Faktúra Fa 276/10/22 učebnice Raduga 36,00 s DPH 24.10.2022 Disig, a.s. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.11.2022
Faktúra Fa 273/10/22 mobily a internet 77,08 s DPH A4701769 24.10.2022 Orange Slovensko, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 04.11.2022
Faktúra Fa 272/1022 dodávka a montáž MaR techniky- kotol 895,20 s DPH 9900462216 21.10.2022 PAMI-mont, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.10.2022
Faktúra Fa 271/10/22 učebnice 1 158.90 s DPH OBJ 079/22 20.10.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.10.2022
Faktúra Fa 270/10/22 členský príspevok asociacia SOŠ SR 30,00 s DPH 20.10.2022 Pohronské osvetové stredisko Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 31.10.2022
Faktúra Fa 277/10/22 kadernícky materiál 198,79 s DPH OBJ 083/22 20.10.2022 L´oreál Česká republika s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 11.11.2022
Faktúra Fa 269/10/22 poplatok-Tvorivé dielne 45,00 s DPH 18.10.2022 Pohronské osvetové stredisko Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 20.10.2022
Faktúra Fa 268/10/22 materiál drobná údržba 22,12 s DPH 002/22 18.10.2022 Haus Seman, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 31.10.2022
Faktúra Fa 267/10/21 pneumatiky zimné 489,98 s DPH OBJ 082/22 17.10.2022 V.X.T., s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 21.10.2021
Faktúra Fa 266/10/22 materiál drobná údržba 14,03 s DPH 001/22 17.10.2022 ELTRA-ELMAT s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.10.2022
Faktúra Fa 264/10/22 učebnice 1 343,50 s DPH OBJ 085/22 13.10.2022 R and D Publishing spol. s r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 27.10.2022
Faktúra Fa 263/10/22 maturita AJ 490,34 s DPH OBJ 084/22 13.10.2022 GLOSSA, Igor Treťjakov Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 27.10.2022
Faktúra Fa 265/10/22 kozmetický materiál 89,62 s DPH OBJ 087/22 13.10.2022 Repis, reklamná agentúra s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.10.2022
Faktúra Fa 260/1022 dodávka a montáž kotla 5 293,20 s DPH 9900462216 12.10.2022 PAMI-mont, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 14.10.2022
Faktúra Fa 259/1022 pevné linky 77,23 s DPH 9900462216 12.10.2022 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 14.10.2022
Faktúra Fa 262/10/22 kozmetický materiál 490,34 s DPH OBJ 079/22 12.10.2022 PHARMA spol. s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.10.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5764