• Aktualizácia 29.5.2020

   •  

    Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.

    Čítajte viac: List_pre_rodicov_revalidacia_2020_JUN.pdf

     

   • Preukaz ISIC

   • aktualizácia 23.8.2016

   • Aktivuj si dopravu na Tvojom preukaze žiaka ISIC/EURO

   • Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2015. To znamená, že od 1.7.2015 preukazy nemusia fungovať u všetkých dopravcov.

    Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, potrebuješ si ho aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:  A4_letak_cipova_reval_3_eur_sms-2.pdf

   • Vlaky zdarma od 17.11.2014 pre študentov

   • S Tvojím preukazom ISIC/EURO<26 môžeš cestovať vlakmi zdarma od 17.11.2014!

    Železničná spoločnosť Slovensko

    Postup:
    1. Je potrebné, aby si s Tvojím ISIC/EURO<26 preukazom zašiel na železničnú stanicu a vybavil si registračný preukaz Železničnej spoločnosti Slovensko – dostaneš ho zdarma. Toto musíš stihnúť najneskôr do 31.3.2015 – dovtedy si môžeš s ISIC/EURO<26 preukazom kupovať za 0 € cestovné lístky na bezplatnú dopravu.
    2. Pri cestovaní používaš už iba svoj preukaz ISIC/EURO<26 – najprv si kúpiš cestovný lístok na bezplatnú dopravu za 0 € a vo vlaku ukážeš revízorovi lístok a svoj preukaz ISIC/EURO<26. (papierový preukaz od železníc už nemusíš nosiť)

    Viac info nájdeš na tomto odkaze:
    http://www.slovakrail.sk/fileadmin/dokumenty/2014_pdf/zakladne_principy_vypravenia_cestujucich_na_bezpl_prepravu_3110.pdf

    Ak cestuješ vlakmi RegioJet na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, postup je takýto:
    je potrebné si vybaviť na ZSSK registračný preukaz zdarma a potom sa vo vlaku Regiojet preukazovať už iba s Preukazom žiaka ISIC/EURO<26 s vyznačenou platnosťou a cestovným lístkom za 0 Eur.

    Viac informacií je možné nájsť tu:
    http://regiojet.sk/novinky/preprava-zdarma.html
    Nezabudni, že na preukaz ISIC/EURO<26 máš na Slovensku ďalších viac ako tisíc zliav v obchodoch, kinách, fastfoodoch a eshopoch. Všetky nájdeš na:
    http://www.studentskypreukaz.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=2


    Plagatik_na_nastenky_Vlaky_zdarma_od_17.11.2014.pdf

     

   • ZÁKLADNÉ PRINCÍPY VYPRAVENIA CESTUJÚCICH S NÁROKOM NA BEZPLATNÚ PREPRAVU OD 17.11.2014

   •   smiley zakladne_principy_vypravenia_cestujucich_na_bezpl_prepravu_3110.pdf

    Všeobecné (spoločné) podmienky:

    • zmeny sa týkajú prepravy v 2. vozňovej triede vlakov v rámci ZoDSVZ, na území SR, bezplatná preprava bude platiť po posledný tarifný bod na území SR, kde vlak pravidelne zastavuje podľa cestovného poriadku (nie po pohraničný priechodový bod)
    • cestovné lístky na bezplatnú prepravu budú vydávané na konkrétneho zákazníka – za týmto účelom budú všetci zákazníci s nárokom na bezplatnú prepravu povinní vyzdvihnúť si preukaz ZSSK (vydaný bezplatne), ktorý ich oprávňuje na vyzdvihovanie si cestovných lístkov na bezplatnú prepravu (počas výdaja preukazu budú zaregistrovaní). Z dôvodu zvládnutia náporu zákazníkov bude pre vybrané skupiny cestujúcich na registráciu uplatnené prechodné obdobie do 31.3.2015, počas ktorého budú bezplatným cestovným vypravení aj zákazníci, ktorí ešte nezískali preukaz na bezplatnú prepravu.
    • cestovné lístky na jednotlivé cesty budú viazané na konkrétny vlak diaľkovej dopravy (vlaky kategórie R, Ex, EC, EN, SC)
    • časové cestovné lístky na dennú dochádzku nebudú viazané na konkrétny vlak
    • zákazník, ktorý odmietne splniť podmienky bezplatnej prepravy (registrácia zákazníka, viazanosť cestovných lístkov na zákazníka a viazanosť na vlak), má možnosť využiť svoje doterajšie regulované, resp. neregulované cestovné (ostáva v platnosť tzv. duálna tarifa)
    • na tratiach so samoobslužnými výpravnými systémami (Tatranské elektrické železnice, Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém na trase Žilina - Rajec) budú cestujúci prepravení len na základe predloženého preukazu ZSSK oprávňujúceho na bezplatné cestovanie (bez cestovného lístka za 0€)

     

    Deti do 15 rokov veku (14,99) – od 17.11.2014

    • deti vo veku do 6 rokov budú prepravované bez cestovného lístka na bezplatnú prepravu a bez potreby preukazu na preukázanie veku dieťaťa, pričom dospelý bude môcť bezplatne prepravovať deti vo veku do 6 rokov bez obmedzenia počtu na jedného dospelého
    • deti od 6 do 15 rokov budú prepravované na cestovný lístok na bezplatnú prepravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska, pričom na zakúpenie uvedeného cestovného lístka na jednotlivé cesty ich oprávňuje preukaz ZSSK pre dieťa do 15 rokov

     

    Žiaci a študenti vo veku do 26 rokov – od 17.11.2014

    • za žiaka/študenta budú považovaní žiaci/študenti podľa súčasných pravidiel (študujúci na školách v SR, resp. Slováci študujúci v zahraničí, pričom bezplatné cestovanie sa uznáva vždy len na území SR)
    • budú prepravovaní na cestovný lístok na bezplatnú prepravu, na zakúpenie ktorého ich oprávňuje žiacky preukaz vydaný školou v SR vo forme čipovej karty, resp. ak škola nie je emitentom žiackeho preukazu vo forme čipovej karty, tak preukaz vydaný ZSSK. Uvedený preukaz ich oprávňuje na zakupovanie:
    • o cestovných lístkov na jednotlivé cesty – za akýmkoľvek účelom na akejkoľvek trati (cesty do/zo školy, súkromné cesty)
    • o a časových cestovných lístkov (žiaci ZŠ – ročné lístky (preukaz sa im uzná na cestovanie) a žiaci SŠ a študenti VŠ – mesačné lístky s platnosťou aj počas voľných dní a prázdnin) – na dennú dochádzku do/z miesta sídla školy z/do miesta bydliska. Uvedené povolené trate budú uvedené v žiackom preukaze

     

    Dôchodcovia – od 17.11.2014

    • každý občan od 62 rokov veku bude prepravený na cestovný lístok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ZSSK vydaného bezplatne a občianskeho preukazu, príp. pasu, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska
    • každý poberateľ dôchodku podľa Zákona o sociálnom poistení SR vo veku do 62 rokov bude prepravený na cestovný lístok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ZSSK vydaného bezplatne na základe potvrdenia o výplate dôchodkových dávok.