• KONTAKT

    adresa: Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

    mail: prijimacky@soskosickapo.sk, skola@soskosickapo.sk

    telefón: +421 51 75 88 311, 0918 529 656

    • V školskom roku 2022/2023 máme na škole tieto odbory:

    • študijné odbory 

     6362 M

     kozmetička a vizážistka

     6446 K

     kozmetik

     3446 K

     grafik tlačových médií

     6425 K

     kaderník - vizážista


     učebné odbory

     6452 H fotograf
     6456 H kaderník
     6462 H barbier
     6424 H  manikér - pedikér

     nadstavbové štúdium

     6426 L vlasová kozmetika
     6403 L podnikanie v remeslách a službách
    • V školskom roku 2023/24 ponúkame odbory

    •