Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 O.V.S. prenájom majetku s DPH 07.10.2019 23.10.2019 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4.Q.2014 Výpočtová technika-projekt s DPH 15.01.2015 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3.Q.2014 Elektrická odporovacia pec s DPH 15.10.2014 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Keramická vypaľovacia pec 1 671,00 s DPH 12.06.2014 23.06.2014 01.08.2014 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4.Q.2013 veľtrh cvič. firiem,odborná lit., športové vybavenie, mapy s DPH 30.12.2013 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3.Q.2013 plavecký výcvik,vybyvenie pre odbor propag. grafiky s DPH 07.10.2013 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2.Q.2013 výpočtová technika , krajinársky kurz s DPH 08.07.2013 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1.Q.2013 ubytovanie, multifunkčné zariadenie s DPH 05.04.2013 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4.Q.2012 Vykonávanie činností odb.spôsobilou osobou na VO, Spracovanie Analýzy potrieb vzdelávania ped.zam.a žiakov SOŠ s DPH 31.12.2012 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3.Q.2012 stravovanie kurzu OŽaZ s DPH 04.10.2012 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2.Q.2012 maliarské práce s DPH 04.07.2012 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1.Q.2012 ubytovanie , lyžiarsky kurz s DPH 05.04.2012 Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov