• Pevádzkovateľ: Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom: CUBS plus,s.r.o., Masarykova č. 21, Košice zastrešuje povinnosť stanovenú v ustanovení Oddielu 4, Článok 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  - GDPR

    • V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu


      

      

     CUBS plus, s.r.o.

     Mudroňova 29,

     040 01 Košice

      

     tel. kontakt/kancelária: 0918/434-374

     e-mail: oou@cubsplus.sk

     -----------------------------------------------------

     PhDr. Jana GéciováMBA

     konateľ, garant, spracovateľ, školiteľ, audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013