• ROZDELENIE ŽIAKOV NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

    KADERNÍK,  BARBIER, KADERENÍK - VIZÁŽISTA, VLASOVÁ KOZMETIKA

     

    KOZMETIK, KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

    FOTOGRAF

    GRAFIK TLAČOVÝCH MÉDIÍ