• 01.09.2022

     mail  Zapisny_listok_SSJ.docx


      

     20.01.2022 
     Zmena výšky poplatkov
     mail SSJ_oznam_zmena_stravneho.pdf


     Žiaci a zamestnanci školy sa stravujú v školskej jedálni na Košickej 20, Prešov.


     Dňom 1.1.2022 dochádza k zmene dodávateľa stravy v našej škole.

     Stravovacie služby zabezpečuje:

     Súkromná školská jedáleň, 17.novembra 3723/13, Prešov
     Ul.17.novembra č.13, 080 01 Prešov
     IČO: 53390920
     Telefónne číslo: 0911315498
     Email: sukromnasj@gmail.com

     Číslo účtu školskej jedálne : 1666156006/1111
     IBAN: SK33 1111 0000 0016 6615 6006
     Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

     Úhradu stravného môžete realizovať :
     • Trvalým príkazom
     • Priamym vkladom v banke na náš účet, prevodným príkazom, internetbanking

     Vypísaním a odovzdaním Zápisného lístka ste prihlásení na odber stravy. Jedálny lístok je uverejnený týždeň vopred s možnosťou výberu z troch jedál . Po odovzdaní Zápisného lístka Vám prídu následne cez aplikáciu EduPage údaje pre zrealizovanie platby / variabilný symbol a číslo účtu /.
     Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla z č.1 na jedlo č.2 alebo č.3 môžete uskutočniť najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho dňa. Každú zmenu pri prihlasovaní a odhlasovaní si stravník vykonáva sám cez mobilnú aplikáciu EduPage svojej školy.

     Na odber stravy slúžia čipy alebo ISIC karty, priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku v jedálni.

     Všetky informácie ohľadom stravovania Vám poskytne p.Buzogaňová na telefónnom čísle: 0911315498, alebo nás kontaktujte emailom sukromnasj@gmail.com


     Študenti aj zamestnanci, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni:

     • Prosíme Vás evidujte si prítomnosť v práci a v škole v dochádzkovom systéme školy pre správne priradenie dotácií a príspevkov za stravu. V prípade, že systém neeviduje Vašu prítomnosť v škole, bude Vám počítaná plná hodnota za stravu v daný deň, bez príspevkov a dotácií. Moduly Dochádzka a Jedáleň sú vzájomne prepojené.
     • Študenti majú nárok na dotáciu vo výške 1,50 Eur aj v prvý deň PN, keďže si nemohli stravu odhlásiť deň dopredu
     • Všetkých stravníkov prosíme o platbu za stravu mesiac vopred, aby sa predišlo zablokovaniu výdaja stravy pre nedostatok kreditu na účte stravníka.

      

     Záujemcovia o stravu, ktorí chcú mať obed už v pondelok - 10.1.2022, je potrebné zaslať prihlášku na stravu bezodkladne na e-mailovú adresu dodávateľa stravy.
     V Edupage je už zverejnený jedálny lístok na budúci týždeň.
     Po dohode s dodávateľom bude strava prvé dni poskytnutá všetkým prihláseným bez ohľadu na to, či bola úhrada uskutočnená, z dôvodu trvania prevodu úhrady.
     Po zaregistrovaní prihlášky na stravu sa Vám v module platby zobrazia údaje potrebné k platbe - variabilný symbol, číslo účtu, atď.
     Platba je možná cez internetbanking, ale aj priamo z mobilnej aplikácie Edupage.


     Stravníci zo Strednej odbornej školy služieb majú dve odberné miesta: na ulici Košickej a ulici Prostejovskej. Prednastavené v systéme je pre každého menu K1 na odbernom mieste Košická ul. Ak stravník vie ,že si chce prevziať jedlo na odbernom mieste Prostejovská, musí si v systéme zmeniť do 12.00 hod. predošlého dňa menu na P1, P2, P3 alebo P4 podľa jeho výberu.

     Všetky informácie ohľadom stravovania Vám poskytne p.Buzogaňová
     na telefónnom čísle 0911315498 , alebo nás kontaktujte emailom sukromnasj@gmail.com


      

      

      

     Do decembra 2021 stravu poskytovala: Súkromná školská jedáleň, prevádzka Volgogradská 3, Prešov

     č.t. : +421 517 711 101