• Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
    Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za školské parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
    ​​​​​​​
     
     

    Skolske_parlamenty_2-2022.pdf

   • Predsedníctvo ŠP 2022/2023

     

    Predseda:       Amália Kolpáková      II. A

    Podpredseda: Richard Karabinoš     III. A

    Zapisovateľ:    Terézia Mušinská       I. A

    Členovia:         Emma Mária Kolpáková   II. A

                            Michaela Jačišinová         IV. B

                            Michal Paločko                 I. G

                            Monika Molčanová           II. G

     

    Zástupca žiakov v Rade školy: Amália Kolpáková