• KONTAKT

    adresa: Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

    mail: prijimacky@soskosickapo.sk, skola@soskosickapo.sk

    telefón: +421 51 75 88 311, 0918 529 656