• MATURITA 2023

    • mail  Zakladne_informacie_MS_2023.pdf

     surprise Špecifiká testov na maturitnú skúšku

     MATURITNÉ SKÚŠKY 

     ( § 77 zákona č. 245/2008 Z.z., vyhláška  Ministerstva školstva  SR  č. 318/2008 Z.z.) 


     EČ a PFIČ MS (externá časť a písomná forma internej časti) 

     • 14.03.2023 (utorok) - externá časť a písomná forma internej časti SJL    
     • 15.03.2023 (streda) - externá časť a písomná forma internej časti  ANJ, RUJ
     • 16.03.2023 (štvrtok) - externá časť a písomná forma internej časti  MAT   

     náhradný termín EČ a PFIČ MS: 03.04.2023 – 05.04.2023


     PČOZ (praktická časť odbornej zložky)   

     praktická realizácia predvedenie komplexnej úlohy – IV.B kozmetik, kozmetička a vizážistka 

     • 09.05.2023 (utorok)   - IV.B kozmetik (Centrum) 
     • 10.05.2023 (streda)  -  IV. B  kozmetička a vizážistka (Centrum) 
     • 11.05.2023 (štvrtok) -  IV. B  kozmetička a vizážistka – vizážistická časť (Centrum)  
      12.05.2023 (piatok)   - IV.B kozmetik - súťaž v dekoratívnom líčení (súčasť PČOZ- Centrum) 

     obhajoba projektu- II. G / vlasová kozmetika: 09.05.2023 (utorok)

     obhajoba projektu - IV. B / kaderník – vizážista: 09.05.2023 (utorok) 


     TČOZ a ÚFIČ MS (teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky)   

     • 22.05.2023 (pondelok) - 09.06.2023 (piatok) určí príslušný RÚŠS 
     • predpokladaný termín SOŠS 29.05.2023 – 02.06.2023 

       

     Pozn: 
     19.05.2023 (piatok) – slávnostná rozlúčka maturantov 
     22.05.2023 – 26.05.2023 – príprava na maturitnú skúšku (5 dní) 


     •  

     opravný termín EČ a PFIČ MS (externá časť a písomná forma internej časti) 2022/2023 

     • 05.09.2023 – 08.09.2023 externá časť a písomná forma internej časti  SJL, CJ