• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

     Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
     Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

     Program DofE na Strednej odbornej škole služieb, Košická 20 v Prešove je realizovaný od školského roku 2020/2021. Iniciátorom zapojenia cieľavedomých študentov školy do tohto programu sa stala školská psychologička.

     Milí študenti, veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej jedinečnosti, schopností a daností a súčasne Vám prinesie radosť a zvýši Vaše sebavedomie.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
     • PhDr. Ľ. Bujňáková (kabinet č. 115 , prízemie) - luba.bujnakova@gmail.com
     • Mgr. L. Halická (umelecké ateliéry, 4. poschodie) - lenka.vertalova@gmail.com

      

     mail  DOFE_SK_Text_na_WEBSTRaNKU_Miestneho_centra_05092016_(1).pdf

   • Úspešne ukončené BRONZOVÉ PÁSMO DofE v oblasti dobrovoľníctvo
     

    Dofák Jozef 20.3.2021 splnil cieľ v oblasti DOBROVOĽNÍCTVO bronzového pásma DofE.

    Výsledné aktivity -  enviro kampane - realizoval, v súvislosti s  pandemickou situáciou a dištančným spôsobom vzdelávania, virtuálnou formou.   Témy virtuálnych kampaní prispôsobil obdobiu a nevyhnutnej potrebe súčasnej doby -  chrániť životné prostredie, človeka,  planétu a predovšetkým vyzvať  k zvnútorneniu tejto potreby komunitu - študentov a zamestnancov Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove, ktorej je súčasťou.  

     

    3. enviro kampaň : Vplyv pandémie na ekologickú situáciu

     

   • ONLINE workshop "dofáka" Jozefa - ČARO  ZERO WASTE VIANOC