• 1. a 3. Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. - 16.09.2021

     • Dňa 16.9.2021 sa uskutočnilo 1. a 3. Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia.

      Zúčastnili sa ho žiaci I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, III.C.
      Stretnutie žiakov  -  pred obchodným domom KAUFLAND na ul. Levocká o 8.15 hod.
      Miestom konania - Lanové centrum na ul. Tomašíková 60.
      Predpokladané ukončenie akcie je o 14.15 hod.

      Poucenie_o_bezpecnosti

       

      Žiaci  oslobodení od TSV (z tried:  I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, III.C) prítomní v  škole (Košická 20).

      Zmena v rozvrhu hodín pre triedy: I.G - žiačky majú PRX, IV.B - žiačky majú PRX a OVY. IV.A - exkurzia 

      Triedy II.C, II.G a III.B majú vyučovanie podľa rozvrhu hodín t.j. majú OVY a PRX.

    • Oznam pre rodičov a žiakov - 13.09.2021 a 14.09.2021
     • Oznam pre rodičov a žiakov - 13.09.2021 a 14.09.2021

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb, Košická 20, Prešov udeľuje dňa 13.09 a 14.09.2021

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      z organizačných a prevádzkových dôvodov súvisiacich s návštevou pápeža Františka v Prešove, s ktorou súvisia zmeny v doprave, obmedzeniami, prechodom SAD dňa 14.09.2021 na prázdninový režim, zmenami v MHD doprave v Prešove.

      Ing. Renáta Fedorčíková, riaditeľka školy

     • Prinášame radosť deťom

     • Prezentáciu a ukážky odborných zručnosti žiakov kozmetických a kaderníckych odborov môžete vidieť na Detskom festivale v dňoch 11.09.2021 a 12.09.2021.

      Našu školu reprezentujú pod vedením Mgr. Márie Laputkovej, Mgr. Ľubice Žuravľovovej, Mgr. Aleny Krištofovej a Mgr. Martiny Dzurusovej naše žiačky, ktoré robia radosť deťom dekoratínym líčením a úpravou účesov.

       

      Za šťastné deské tváričky ďakujeme kozmetičkam: Soni Sokolovej, Vanese Jelinkovej, Veronike Partilovej, Laure Andrášovej, Laure Kitkovej, Sofii Ihnatovej a dievčetám z vlasovej kozmetiky:Terézii Pappovej, Klaudii Mikovej, Štefanii Kuchárovej, Bianke Ščerbakovej.

     • 06.09.2021 - 10.09.2021

     • V termíne od 06.09.2021 do 10.09.2021 sa riadime rozvrhom hodín pre párny týždeň.

      TRVANIE VYUČOVACÍCH HODÍN A PRESTÁVOK NA ÚSEKU TEORETICKÉHO VYUČOVANIA v termíne od 06.09.2021 do 10.09.2021, vzhľadom k tomu, že prebiehajú úvodné hodiny, bude upravené - trvanie vyučovacej hodiny bude 30 minút.

     • Triedne aktívy – 1. ročníky

     • 09. 09. 2021 o 15.00 h

      Trieda: I.A 
      Číslo učebne: 111 
      Triedny učiteľ: Ing. Valéria Čentíková

      Trieda: I.B 
      Číslo učebne: 117
      Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Chromá

      Trieda: I.C 
      Číslo učebne: 308
      Triedny učiteľ: Mgr. Monika Sekeráková

      Program  

      1. Otvorenie
      2. 
      Informácie o škole, prevádzkach odborného výcviku, organizácii vyučovania 
      3. Voľba triedneho dôverníka 
      4.Schválenie príspevku do Neinvestičného fondu a Rady rodičov vo výške 17 € (žiaci s individuálnym učebným plánom 100 eur – 10 eur/mesiac) 
      5. Informácie a rady pre zákonných zástupcov
      6. Informácie majstrov odborného výcviku (praxe) 7. Rôzne, diskusia 8. Záver

      Sprievodca_studiom_2021-2022.pdf

     • oznam pre žiakov - dobrovoľníkov

     • Milí študenti a študentky, už iba pár dní vás delí od začiatku školského roka.Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte čoskoro za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku.Vek dobrovoľníka bol organizátormi znížený na 16 rokov, má byť samozrejme plne zaočkovaný a pri registrácii musí nahrať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je možné stiahnuť  v registračnom formulári.Srdečne pozývame do tejto služby, kde môžete zažiť nové skúsenosti, stretnúť nových ľudí, vidieť zákulisie príprav takéhoto veľkého podujatia a hlavne môžete ukázať srdce ochotné pomôcť.Takouto službou samozrejme reprezentujete aj našu školu .Nahlásiť sa za dobrovoľníka sa môžete na www.navstevapapeza.sk<http://www.navstevapapeza.sk/> a sledovať bližšie informácie na fb Stretnutie s pápežom Františkom v Prešove.Samozrejme, každý dobrovoľník obdrží aj veci, ktoré mu zostanú na pamiatku jeho služby.Ďakujeme za spoluprácu.S úctouS pozdravom o. Matúš Verba a Viktória Žolnová,koordinátori dobrovoľníkov pre Prešov

    • 03.09.2021 - TRIEDNICKE HODINY
     • 03.09.2021 - TRIEDNICKE HODINY

     • V piatok 03.09.2021 budú prebiehať triednicke hodiny od 8.00 h do 11.30 h - 4 vyučovacie hodiny (organizácia školského roku 2021/22, školský poriadok, vydávanie učebníc, informácie)

      Žiaci prvého ročníka absolvujú povinné školenie BOZP v jedálni školy
      od 9.00 h do 10.00 h žiaci I.C a žiaci, ktorí nastúpili na našu školu
      od 10.00 h do 11.00 h  žiaci I.A a I.B
      Účasť žiakov na školení BOZP je povinná!

     • Poďakovanie za spoluprácu

     • Dnes sme sa stretli s našou kolegyňou, 
      PhDr. Ľuboslavou Štefanovou, ktorá dnešným dňom svoju pedagogickú činnosť bude vykonávať na novom pracovisku.

      Prajeme veľa pracovných aj osobných úspechov.

     • Návšteva družobnej školy v Tarnowe

     • Dňa 01.09.2021 sme prijali pozvanie a zúčastnili sme sa na slávnostnom otvorení školského roku 2021/2022 v našej družobnej škole, ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH im. Jana Szczepanika v Tarnowe. 

      Za dlhoročnú spoluprácu sme sa poďakovali bývalej pani riaditeľke školy Magdalene Siedlik, ktorú v tomto školskom roku nahradil  Sławomir Sus. Zároveň sme sa stretli s novým vedením školy a dohodli ďalšiu spoluprácu.

    • OZNAM PRE RODIČOV - Aktuálna informácia
     • OZNAM PRE RODIČOV - Aktuálna informácia

     • Škola zaslala okresnému úradu v sídle kraja požiadavku o vydanie samotestov pre tých žiakov našej školy, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadali do 26.8.2021, do 13.00 h.

      Po naskladnení testov ich vyzdvihneme a budeme Vás informovať o termíne, v ktorom si testy budete môcť prísť prevziať.

      Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

      Sprievodca-samotestovanie-Covid-19_(1).pdf

      samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie_(1).pdf

      Žiadosti zaslané po tomto termíne nie sú akceptované.

      Ak bude možnosť doobjednavať testy pre ďalších záujemcov, ktorí to nestihli v termíne do 26.08.2021, do 13.00 h budeme informovať.

      Ďalší záujem o testy už bude zisťovaný cez prihlasenie na edupage.

     • OZNAM PRE RODIČOV - Domáce samotestovanie antigénovými testami

     • 23.08.2021

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

      Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami.

      Prosím rodičov, ktorí majú záujem o testy, aby túto skutočnosť oznámili do 26.8.2021 do 13.00 h 

     • Kozmetika - účasť na PDU 20.08.2021

     • Prešovská univerzita v Prešove organizovala 14. ročník Prešovskej detskej univerzity od 16. do 20. augusta.

      Ústrednou témou tohtoročnej PDU bola Vesmírna odysea.

      Tak ako minulý rok, aj teraz sme dostali pozvanie zúčastniť sa a spestriť malým vysokoškolákom - magisterčekom posledný deň ich pobytu na PU.

      Kreatívne zdobenie tváre a tela sa stretlo tak ako tradične s veľkým záujmom.

      Akcie sa zúčastnili žiačky odboru kozmetik Nikol Kožušková III.B, Sofia Ridilová III.B, Anka Michalková III.B, Laura Kitková I.B, Linda Bečaverová I.B pod vedením MOV Mgr. Aleny Krištofovej a Mgr. Márie Laputkovej.

     • Oznam stravovanie

     •  

      Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3, Prešov, Tel.č. :051/7711101 informuje stravníkov: 

      - nový zápisný lístok pre nových študentov
      - budeme variť 3 druhy jedál od 2.9.2021
      - nový zápisný lístok je zverejnený 

      noví stravníci: si stiahnu zápisný lístok, ktorý nám pošlú e-mailom ssjpo@ssjpo.sk - ja im spätne pošlem všetky údaje.....zaplatia a po pripísaní kreditu si prihlásia obedy na september (každý stravník si mesiac september prihlasuje sám)

      stravníci, ktorí sa už stravovali u nás v jedálni: nepotrebujú zápisný lístok,  len si na našej stránke www. infostrava.sk odkliknú súhlas a takisto sa prihlasujú sami (v mesiaci september)

      ceny stravného sa nemenia

      Zapisny_Listok_2021_2022.pdf

      Kačmárová

     • Nominovaní učitelia

     • Byť učiteľom je krásne, ale aj nesmierne zodpovedné povolanie. Dobrý pedagóg berie svoju prácu ako poslanie, do ktorého vkladá aj kus svojho srdca. Učiteľ nielen odovzdáva vedomosti ďalej, ale má vplyv na celkové formovanie novej generácie.
      Prešovský samosprávny kraj sa i tento rok rozhodol oceniť nezastupiteľné miesto učiteľov v našej spoločnosti. Po mesiacoch, ktoré boli nielen v školstve náročné  spustil 16.júna 2021 akt podávania nominácií na   NAJ ONLINE UČITEĽa PSK za školský rok 2020/2021 fungujúci dlhý čas  v online priestore. Podávanie návrhov skončilo 16. augusta 2021.  V súvislosti s uvedeným Vás chceme informovať o učiteľoch, ktorí boli Vašimi žiakmi nominovaní. Zoznam škôl s nominovanými učiteľmi na ocenenie Naj online učiteľ PSK uvádzame v prílohe.
      O termíne oceňovania Vás budeme včas informovať.

      PaedDr. Slavka Olejníková
      Odbor školstva
      oddelenie metodických činností a športu

      tel.: 051/7081 722, mobil:
      web: www.po-kraj.sk      |    www.vucpo.sk

      Zoznam_skol_nominovanych_ucitelov_na_Naj_online_ucitel_PSK.docx

    • LOGO ŠKOLY

  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 9. 2021
  •  

    

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie