• Tešíme sa z 1.miesta

     • Na krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2021 získala 1. miesto: Terézia ĎURIŠOVÁ, za fotografie Hľadanie duše 1 - Zlomená duša 2 - Liečenie duše 3

      BLAHOŽELÁME

     • Súvislá odborná prax III.B triedy

     • Súvislá odborná prax III.B triedy žiačok študijného odboru kozmetička a vizážistka prebiehala 3 týždne a to od 17.5.2021 do 4.6.2021 na stredisku praktického vyučovania Kozmetika Sekčov.
      Praktické úkony boli zamerané na opakovanie zručností z predchádzajúcich ročníkov a upevňovanie  vedomostí spojených s praktickou realizáciou kozmetických úkonov aplikovaných na klientkach v pracovnom procese.

     • POZVANIE Strednej odbornej školy služieb v Prešove

     • Milí budúci študenti našej školy, milí rodičia a priatelia,

      POZÝVAME VÁS na VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove...

      POZÝVAME VÁS na ŠTUDENTSKÝ ACCOMPANYING - vizualizáciu prípravy študentov našej školy, ktorí sa pod vedením učiteľov úspešne zapájajú do celoslovenských odborných súťaží a projektov a predovšetkým sa pripravujú na úspešnú profesijnú kariéru...

     • Podajková pošta - listy pre hospitalizovaných

     • Prešovské Občianske združenie Podaj ďalej vytvorilo nový projekt s názvom Podajková pošta, ktorým sa žiaci majú možnosť zapojiť do pomoci druhým.
      Princípom je napísať akýkoľvek list, ktorý môže obsahovať či už informácie o jeho pisateľovi, ale určite by mal obsahovať milé slovo či povzbudenie, ktorým chce potešiť neznámeho človeka. Listy pracovníci združenia nosia do nemocnice, kde ich po oddeleniach náhodne rozdávajú pacientom.
      Žiaci obálku označia prostredníctvom modrej alebo ružovej kvapky, či je list určený mužovi alebo žene.


      Z našej školy sa do tohto milého projektu zapojili triedy I. A, II. B, III. A, I. G a dobrý skutok stihli pred rozlúčkou urobiť i naši maturanti z II. G. Listy i obálky pekne vyzdobili a našli sa i listy „hrubšie“ o sladké prekvapenie.


      Ďakujeme a veľa zdravia vám všetkým želajú I. Haganová a Ľ. Štefanová.

     • Milujem svoje mesto

     • Aj tento rok štartuje v Prešove projekt Milujem svoje mesto. Hlavnými organizátormi dobrovoľníckej akcie Milujem svoje mesto je platforma Kresťania v Prešove, mesto Prešov a ďalšie dobrovoľnícke organizácie a inštitúcie.

      A...my sme sa pridali... pretože dobrovoľníctvo spája všetkých ľudí.

      Milujem svoje mesto je FESTIVAL PRIATEĽSTVA  A DOBROVOĽNÍCKEJ POMOCI.

      Čo je cieľom festivalu?

      Chceme spoločne urobiť niečo dobré. Len tak, z lásky. O láske sa veľa hovorí, my ju chceme prakticky prejaviť, pomôcť tým, ktorí to potrebujú či urobiť niekomu radosť. A taktiež v našom meste je stále čo zlepšovať a skrášľovať.

      Študenti I. A a I. B triedy, aktívni členovia ŽŠR, pod vedením pedagógov školy, Ing. Trusovej, Ing. Farbulovej, Mgr. Mudríkovej, Ing. Pavlíka a PaedDr. Štefana, 1. júna 2021 čistili odburiňovali a tým skrášľovali vstup do nášho mesta, ulicu Košickú, kde sídli aj naša škola.

    • KRÁSNY SVIATOK MDD
     • KRÁSNY SVIATOK MDD


     • "Dieťa vyžaduje prosté veci. Chce, aby sme ho počúvali. Chce, aby sme ho milovali... Možno dokonca nemusí vedieť skvelo rozprávať, ale vyžaduje, aby jeho práva boli chránené a jeho sebaúcta nebola poškodzovaná. Potrebuje, aby sme s ním boli." (Ron Kurtz)

      KRÁSNY SVIATOK MDD, priatelia.
      Všetko najlepšie dieťaťu v každom z nás...

      Milé deti, milí mladí priatelia, želáme vám krásny Medzinárodný deň detí a ďakujeme vám, že ste také, aké ste - zvedavé, ambiciózne, múdre, polemizujúce, hľadajúce... NAŠE ️.

      Ľ. Bujňáková, školská psychologička

     • Maturanti už majú vysvedčenia

     • Dňa 26.5.2021 si maturanti zo IV.A, IV.B a II.G triedy boli prevziať maturitné vysvedčenia a doklady o ukončení štúdia.
      3 žiačky zo IV.A triedy: Kristína, Terézia a Viktória sa rozhodli pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka.
      Dnes, 31.5.2021, úspešne zvládli maturitnú skúšku za zeleným stolom.
      Ďakujeme za krásne odpovede a blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia. 

     • 28.5.2021 naši kaderníci posledný deň v škole

     • Ďakujme žiakom III.C triedy za dnešný rozlúčkový deň, ktorý strávili v laviciach našej školy ako kaderníci. 

      Všetci si onedlho ešte preberú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučné listy.

      Veríme, že sa čoskoro stretneme v nadstavbovom štúdiu v odbore vlasová kozmetika alebo podnikanie v remeslách a službách.

     • Daj fotke príbeh

     • Žiaci našej školy sa zapojili do unikátneho  projektu, ktorý pripravil Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek so zámerom vyzdvihnúť význam týchto povolaní.
      Súčasťou projektu Prešovskej župy bola online literárna súťaž s názvom „Daj fotke príbeh“   pre žiakov stredných škôl.

      Cieľom súťaže bolo k vzniknutým fotografiám renomovaného fotografa Jána Štovku
      vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania.

      „Výzvu“ prijali títo žiaci:

      • Liliana Mihaľová – I. A, Viktória Nováková – IV. A,  Viktória Sedlářová – IV. A, Verionika Šoltésová – IV. A, Simona Kašperová – IV. B – pod vedením pani učiteľky I. Haganovej,
      • Karolína Tomanová – I. B, Soňa Sokolová  - III. B, Martina Vrublovská – III. B – pod vedením pani učiteľky I.  Roškovej,
      • Sofia Borecká – II. B, Štefánia Firmentová – I. G - pod vedením pani učiteľky Ľ. Štefanovej.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a želáme veľa tvorivých nápadov!

       

      Viac o výsledkoch literárnej súťaže a ocenené práce 

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality2021/skolstvo/literarna-sutaz-projektu-sestry-presovskeho-kraja-ma-svojich-vitazov.html

    • Opäť v škole od 17.5.2021
     • Opäť v škole od 17.5.2021

     • PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA A POADAPTAČNÉHO OBDOBIA DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021 V SÚVISLOSTI S OBNOVOU ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

      Plan_adaptacneho_a_poadaptacneho_vzdelavania.pdf

      ADAPTAČNÉ OBDOBIE (17. – 21. 05.2021) - Potrebné je vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyučovanie  na úseku teoretického vyučovania bude prebiehať skrátenou formou:

      1. vyuč. hod.: 8.00 h – 8.30 h
      2. vyuč. hod.: 8.35 h – 9.05 h
      3. vyuč. hod.: 9.10 h – 9.40 h
      4. vyuč. hod.: 9.55 h – 10.25 h
      5. vyuč. hod.: 10.30 h – 11.00 h
      6. vyuč. hod.: 11.05 h – 11.35 h
      7. 
      vyuč. hod.: 11.40 h – 12.10 h
      8. vyuč. hod.: 12.30 h – 13.00 h

      III.B trieda, odbor kozmetička a vizážistka začína od 17.5.2021 súvislú odbornú prax.

      POADAPTAČNÉ OBDOBIE (od 24.05.2021)

     • NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ - 15. máj 2021

     • Tretia májová sobota patrí celoeurópskemu podujatiu Noci múzeí a galérií. Vyberte sa na skutočnú alebo virtuálnu prehliadku.

      Aktivity múzeí a galérií sú orientované na činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti, aby sme mohli spoznať a lepšie pochopiť ich význam pri ochrane  kultúrneho a prírodného dedičstva.

      Aktuálnu ponuku aktivít múzeí a galérií v Prešovskom kraji nájdete na stránke

      https://www.nmag.sk/category/presovsky-kraj/

     • Slávnostná rozlúčka maturantov, žiakov IV.A, IV.B a II.G triedy.

     • Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto rozlúčky aspoň takto, virtuálne, vám chceme priblížiť atmosféru, ktorá bola na našej škole dnes, 14.5.2021. 
      Maturantom sa prihovorila p. riaditeľka, Ing. Renáta Fedorčíková, ktorej príhovor si môžete prečítať: Prihovor_riaditelky_skoly
      Slávnostné poďakovanie za maturantov  sme si vypočuli od študentky IV. A triedy Simonky Hovančákovej  a za ŽŠR sa nám prihovorila Soňa Sokolová z III.B triedy. Malú spomienku na tento deň pripravili a odovzdali  maturantom Soňa Sokolová, Karolína Majirská, Viktória Kristína Mihoková a Jozef Cap z III.A triedy. 

      Nezabudli sme na ocenenie aktívnych maturantov, pre ktorých boli pripravené finančné, knižné odmeny a diplomy. Ktorí to boli? Pozrite si: 2021_Oceneni_ziaci

      Maturanti zas mysleli na nás, učiteľov aj majstrov a po vstupe do školy nás čakal rozkvitnutý vestibul. Nechýbalo ani sladké prekvapenie a hymna maturantov, Gaudeamus.

     • Posledné dni maturantiek na pracovisku praktického vyučovania

     •  

      Posledný deň na odbornom výcviku Kozmetika Centrum IV.B triedy prebiehal trochu netradične.

      Osobné stretnutia majú svoje čaro a my sme rady, že sme sa spolu mohli rozlúčiť a ukončiť školský rok.

      S odbornou praxou a majsterkami odbornej praxe sa rozlúčili aj žiačky odboru vlasová kozmetika, z II.G triedy.

     • Úspech na regionálnej súťažnej prehliadke amatérskej fotografickej tvorby 49. ročník - AMFO 2021

     • Divadlo Jonáša Záborského – úsek osvetovej činnosti v Prešove zorganizovalo v dňa 5. 5. 2021 regionálne kolo súťaže AMFO, ktoré bolo určené pre autorov z okresov Prešov a Sabinov.Celkovo sa na tejto regionálnej súťažnej prehliadke prezentovalo 199 fotografií od 33 autorov vo všetkých vekových skupinách a žánrových kategóriách podľa propozícií podujatia.

      Naša škola sa umiestnila v týchto kategóriách (II. veková skupina – autori od 15 - 25 rokov) : 

      Kategória - farebná fotografia
      3.miesto• Patrícia Penevová – Bratia• Patricia Lisková - Okamih

      Kategória: cykly a seriály
      1. miesto• Terézia Ďurišová – Hľadanie/Zlomená/Liečenie duše

      Kategória - experiment
      1. miesto• Terézia Ďurišová – Hradná pani

    • LOGO ŠKOLY

  • Zvonenia

   Pondelok 14. 6. 2021
  •  

    

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie