• KADERNÍCTVO - pracovisko praktického vyučovania
   • CENTRUM, sídl.III Prostejovská 35/4826, Prešov
   • KADERNÍCTVO - pracovisko praktického vyučovania
   • SEKČOV, Exnárová 9, Prešov
   • KOZMETIKA . pracovisko praktického vyučovania
   • CENTRUM, sídl.III Prostejovská 35/4826, Prešov
   • PRÁCA SO ZÁKAZNÍKOM
   • KADERNÍCTVO CENTRUM
   • PRÁCA SO ZÁKAZNÍKOM
   • KADERNÍCTVO SEKČOV
   • PRÁCA SO ZÁKAZNIKOM
   • KOZMETIKA
   • KURZY, ŠKOLENIA
   • na pracoviskách praktického vyučovania
   • prezentácia školy
   • PRAX GRAFIKOV VO FIRME ART DESIGN
   • Budovateľská 55, Prešov
   • Pracovisko praktického vyučovania - fotograf
   • Košická 20, Prešov
   • BUDOVA ŠKOLY
   • Košická 20, Prešov
   • INTERIÉR ŠKOLY
   • Košická 20, Prešov
   • VESTIBUL
   • oddychové zóny
   • GRAFICKÝ ATELIÉR
   • FOTOATELIÉR
   • ATELIÉRY
   • VÝSTAVNÉ PLOCHY
   • UČEBNE
   • ODBORNÁ UČEBŇA
   • CUDZÍ JAZYK
   • ODBORNÁ UČEBŇA
   • PSYCHOLÓGIA
   • ODBORNÁ UČEBŇA
   • EKONOMICKÉ PREDMETY
   • ODBORNÉ UČEBNE
   • INFORMATIKY
   • ODBORNÁ UČEBŇA
   • PRE ODBOR FOTOGRAF
   • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
   • JEDÁLEŇ
   • BUFET
   • ODDYCHOVÉ ZÓNY
   • TELOCVIČŇA
   • Košická 20, Prešov
   • TELOCVIČŇA
   • INTERIÉR
   • POSILŇOVŇA
   • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
   • KADERNÍCTVO - pracovisko praktického vyučovania
   • odborná učebňa
   • KADERNÍCTVO - pracovisko praktického vyučovania
 • NOVINKY

  Zistite, čo je nové na našej škole