• RADA ŠKOLY

   •  


    RADA ŠKOLY od 1.6.2021
    Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. štyri roky a končí sa dňa 31.05.2025
    ŠTATÚT RADY ŠKOLY    mail  Statut_Rady_skoly_10.06.2021

    Predseda Rady školy

    Mgr. Mária Mišíková

    Podpredseda RŠ

    Pavol Kordiak

    Tajomník RŠ

    Štefánia Čatlošová

     

    Členovia RADy ŠKOLY

    MENO A PRIEZVISKO        

    POZNÁMKY

    Členovia Rady školy za pedagogických zamestnancov

     

    Mgr. Ľubica Žuravľovová

    Úsek praktického vyučovania

    Mgr. Mária Mišíková

    Úsek teoretického vyučovania

    Člen Rady školy za nepedagogických zamestnancov

    Štefánia Čatlošová

    Nepedagogický zamestnanec

    Zástupcovia zriaďovatelia

     

     

     

    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

    Zástupca zriaďovateľa, poslankyňa PSK

    PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA

    Zástupca zriaďovateľa, poslanec PSK

    prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

    Zástupca zriaďovateľa

    PaedDr. Ján Furman

    Zástupca zriaďovateľa, odbor školstva

    Zástupcovia rodičov

     

     

    Miroslava Mihaľová

    Rada rodičov

    Ing. Danka Palaščáková

    Rada rodičov  

    Pavol Kordiak

    Rada rodičov

    Zástupca žiakov

    Karolína Majirská

    Žiačka SOŠ služieb

     


    RADA ŠKOLY od 22.6.2020   mail  statut_rady_skoly

     

    Rada školy

    MENO A PRIEZVISKO

    POZNÁMKY

    Predseda Rady školy

    Mgr. Bibiana Klimková

    Úsek teoretického vyučovania

    Členovia Rady školy

    za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Ľubica Žuravľovová

    Úsek praktického vyučovania

     

    Mgr. Bibiana Klimková

    Úsek teoretického vyučovania

     

    Jozef Pavlinský

    Ekonomický úsek

    Zástupcovia zriaďovatelia

    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

    Zástupca zriaďovateľa, poslankyňa PSK

     

    PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA

    Zástupca zriaďovateľa, poslanec PSK

     

    Delegovaný prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

    Zástupca zriaďovateľa

     

    PaedDr. Ján Furman

    Zástupca zriaďovateľa

    Zástupcovia rodičov

    Anna Apjarová

    Rada rodičov

     

    Jozef Sabol

    Rada rodičov  

     

    Silvia Timková

    Rada rodičov

    Zástupca žiakov

    Soňa Sokolová

    Žiak SOŠ služieb

     

    Rada školy v školskom roku 2019/2020

    Rada školy

    MENO A PRIEZVISKO

    POZNÁMKY

    Predseda Rady školy

    Mgr. Bibiana Klimková

    Úsek teoretického vyučovania

    Členovia Rady školy

    za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Ľubica Žuravľovová

    Úsek praktického vyučovania

     

    Mgr. Bibiana Klimková

    Úsek teoretického vyučovania

     

    Jozef Pavlinský

    Ekonomický úsek

    Zástupcovia zriaďovatelia

    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

    Zástupca zriaďovateľa, poslankyňa PSK

     

    PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA

    Zástupca zriaďovateľa, poslanec PSK

     

    Ing. Martin Fecko

    Zástupca zriaďovateľa

     

    PaedDr. Ján Furman

    Zástupca zriaďovateľa

    Zástupcovia rodičov

    Anna Apjarová

    Rada rodičov

     

    Jozef Sabol

    Rada rodičov  

     

    Silvia Timková

    Rada rodičov

    Zástupca žiakov

    Soňa Sokolová

    Žiak SOŠ služieb

     

    Rada školy v školskom roku 2018/2019

    Rada školy

    MENO A PRIEZVISKO

    POZNÁMKY

    Predseda Rady školy

    Mgr. Bibiana Klimková

    Úsek teoretického vyučovania

    Členovia Rady školy

    za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Ľubica Žuravľovová

    Úsek praktického vyučovania

     

    Mgr. Bibiana Klimková

    Úsek teoretického vyučovania

     

    Jozef Pavlinský

    Ekonomický úsek

    Zástupcovia zriaďovatelia

    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

    Zástupca zriaďovateľa, poslankyňa PSK

     

    PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA

    Zástupca zriaďovateľa, poslanec PSK

     

    Ing. Martin Fecko

    Zástupca zriaďovateľa

     

    PaedDr. Ján Furman

    Zástupca zriaďovateľa

    Zástupcovia rodičov

    Anna Apjarová

    Rada rodičov

     

    Jozef Sabol

    Rada rodičov  

     

    Silvia Timková

    Rada rodičov

    Zástupca žiakov

    Timotej Havrila

    Žiak SOŠ služieb

     


    Rada školy od 11.6.2018

    Rada školy

    MENO A PRIEZVISKO            

    POZNÁMKY

    Predseda Rady školy

    Mgr. Bibiana Klimková, od 11.06.2018

    Úsek teoretického vyučovania

    Členovia Rady školy

    za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Ľubica Žuravľovová

    Úsek praktického vyučovania

     

    Mgr. Bibiana Klimková, od 24.05.2018

    Úsek teoretického vyučovania

     

    Jozef Pavlinský

    Ekonomický úsek

     od 25.5.2018

    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

    Zástupca zriaďovateľa

     

    PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA

    Zástupca zriaďovateľa

     

    Ing. Martin Fecko

    Zástupca zriaďovateľa

     

    PaedDr. Ján Furman

    Zástupca zriaďovateľa

    Zástupcovia rodičov

    Gabriela Mitrová, od 01.06.2018

    Rada rodičov

     

    Anna Apjarová

    Rada rodičov  

     

    Andrea Korineková

    Rada rodičov

    Zástupca žiakov

    Timotej Havrila

    Žiak SOŠ

     

    Rada školy od 1.9.2017

    RADA ŠKOLY

    MENO A PRIEZVISKO

    POZNÁMKY

    Predseda Rady školy

    Ing. Renáta Fedorčíková

    Úsek teoretického vyučovania

    Členovia Rady školy za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Ľubica Žuravľovová

    Úsek praktického vyučovania

    Ing. Renáta Fedorčíková do 23.05.2018

    Úsek teoretického vyučovania

     

    Jozef Pavlinský

    Ekonomický úsek

    Zástupcovia zriaďovatelia

    Ing. Štefan Kužma 

    Poslanec ZPSK

     

    PhDr. Jozef Kičura do 24.5.2018

    Poslanec ZPSK

     

    MUDr. Jozef Baláži do 24.5.2018

    Zástupca zriaďovateľa

     

    Tomáš Kručovský  do 24.5.2018

    PULS Bardejov

    Zástupcovia rodičov

    Mgr. Iveta Sabolová do 31.05.2018

    Rada rodičov

     

    Anna Apjarová

    Rada rodičov

     

    Andrea Korineková

    Rada rodičov

    Zástupca žiakov

    Timotej Havrila

    Žiak SOŠ

     

    Novými členmi Rady školy na obdobie 2016 – 2020 sú:

    RADA ŠKOLY

    MENO A PRIEZVISKO

    POZNÁMKY

    Predseda Rady školy

    Mgr. Zuzana Badžanová

    Úsek teoretického vyučovania

    Členovia Rady školy

    za pedagogických zamestnancov

    Mgr. Ľubica Žuravľovová

    Úsek praktického vyučovania

     

    Mgr. Zuzana Badžanová

    Úsek teoretického vyučovania

     

    Jozef Pavlinský

    Ekonomický úsek

    Zástupcovia zriaďovatelia

    Mgr. Peter Krajňák do 1.2.2017

    Ing. Štefan Kužma od 1.2.2017

    Poslanec ZPSK

     

    PhDr. Kičura Jozef

    Poslanec ZPSK

     

    MUDr. Jozef Baláži

    Zástupca zriaďovateľa

     

    Tomáš Kručovský

    PULS Bardejov

    Zástupcovia rodičov

    Mgr. Iveta Sabolová do 31.05.2018

    Rada rodičov

     

    Anna Apjarová

    Rada rodičov

     

    Marián Kivader

    Rada rodičov

    Zástupca žiakov

    Timotej Havrila

    Žiak SOŠ

     

    od 25.11.2015

    Rada školy

    MENO A PRIEZVISKO

    POZNÁMKY

    PREDSEDA RADY ŠKOLY

    Mgr. Mária Laputková

    ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

     

     

     

    ČLENOVIA RADY ŠKOLY

     

     

    ZA ZAMESTNANCOV

    Mgr. Lucia Rudá

    ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

     

    Mgr. Mária Laputková

    ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

     

    Jozef Pavlinský

    EKONOMICKÝ ÚSEK

    ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATELIA

    MUDr. Jozef Baláži

     

     

    Mgr.Peter Krajňák

     

     

    PhDr. Kičura Jozef

     

     

    Tomáš Kručovský

     

    ZÁSTUPCOVIA RODIČOV

    Mgr. Iveta Sabolová

     

     

    Andrea Korineková

     

     

    Marián Kivader

     

    ZÁSTUPCA ŽIAKOV

    Eva​ Segeďová

    ŽIAČKA II.A SOŠ

     

     

    Rada školy

    MENO A PRIEZVISKO

    POZNÁMKY

    PREDSEDA RADY ŠKOLY

    Mgr. Mária Laputková

    ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

    ČLENOVIA RADY ŠKOLY

     

     

    ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

    Mgr. Lucia Rudá

    ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

     

    Mgr. Mária Laputková

    ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

     

    Jozef Pavlinský

    EKONOMICKÝ ÚSEK

    ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATELIA

    Mgr. Mária Čížiková

    POSLANKYŇA ZPSK

     

    PhDr. Kičura Jozef

    POSLANEC ZPSK

     

    MUDr. Jozef Baláži

    POSLANEC MSZ

     

    Tomáš Kručovský

    PULS BARDEJOV

    ZÁSTUPCOVIA RODIČOV

    Ing. Ľubomír Bavolár

    RADA RODIČOV   (DO 30.05.2013)

     

    Bc. Edita Petrová

    RADA RODIČOV   (OD 30.05.2013)

     

     

    Mgr. Darina Jancurová

    RADA RODIČOV

     

    Peter Tomečko

    RADA RODIČOV

    ZÁSTUPCA ŽIAKOV

    Klaudia Jaržembovská

    ŽIAČKA SOŠ

     

     

    ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY 2012  do 30.05.2013

    •      Jancurová Darina,Mgr. 
    •      Tomečko Peter            
    •      Bavolár Ľubomír, Ing.   
    •      Jaržembovská Klaudia
    •      Baláži Jozef, MUDr.
    •      Čižíková Mária, Mgr.
    •      Kičura Jozef, PhDr.
    •      Kručovský Tomáš
    •      Rudá Lucia, Mgr.
    •      Laputková Mária, Mgr.
    •      Pavlinský Jozef

    ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY 2008 - 2012

    • Ing. Gabzdilová Terézia,  predseda (SOŠ – úsek TV)
    • Bc. Zdenka Babušáková (Rada rodičov SOŠ)
    • Bc. Laputková Mária, tajomník (SOŠ – úsek PV)
    • Puchalíková Barbara, člen (SOŠ – žiačka)
    • MUDr. Jozef Baláži, člen (poslanec MsZ)
    • Mgr. Mária Čižíková, člen (poslanec ZPSK)
    • Kručovský Tomáš, člen (PULS s.r.o. Bardejov)
    • Michňáková Sidónia, člen (Rada rodičov SOŠ)
    • Pavlinský Jozef, člen (SOŠ - úsek nepedagogickí pracovníci)
    • PhDr. Kičura Jozef,
    • Šalamon Vladimír