• Súčasťou našej školy nie je školský internát,

    zákonní zástupcovia si ubytovanie pre svoje deti riešia individuálne.

     

    Žiaci našej školy sú najčastejšie ubytovaní:

    surprise

    Školský internát pri SOŠ technickej

    Volgogradská 1,

    08001, Prešov

    Email: internat@sost-po.sk

    Tel. číslo: 051/ 771 45 61

    Web stránka: www.sost-po.sk

    blush

    Školský internát pri SOŠ podnikania

    Masarykova 24

    080 01 Prešov

    Email: francakova@sospodnikania.sk

    Tel. číslo: 051/7733413

    Web stránka: www.sospodnikania.sk

    Škola:  Stredná odborná škola podnikania

    wink

    Súkromný školský internát
    Sabinovská 2
    080 01  Prešov

    www.dm-ad-po.sk

    051 / 771 85 47

    domovmladezepresov@stonline.sk