• TELEFÓNNY ZOZNAM 2022/2023

    • KOŠICKÁ 3569/20, 080 01 PREŠOV  
     FAX školy 75 88 333
     TELEFÓN                          051/ 75 88 + klapka  
     mail:    skola@soskosickapo.sk
     pracovné mailové adresy:
     priezvisko@soskosickapo.sk
          
     Prešov 051/
       riaditeľka školy 75 88 301
     Ing. Fedorčíková Renáta
       sekretariát 75 88 311
       Čatlošová Štefánia
       Ekonomické oddelenie 75 88 303
     75 88 310
     Ing. Poráčová Ingrid
       zástupca TV 75 88 309
     Ing. Zusková Adriana
       hlavný MOV 74 84 141
     Mgr. Žuravľovová Ľubica
       hlavný MOV 77 11 146
     Mgr. Laputková Mária

      

       Priezvisko a meno   Klapka Miestnosť
     PhDr. Bujňáková Ľubomíra Bj 314 115
     Ing. Fedorčíková Renáta Fd 301 213
     Ing. Cehelníková Žaneta Ck 319 409
     Ing. Čentíková Valéria Čt 326 225
     Ing. Farbulová Valéria Fr 321 412
     PhDr. Gumanová Stanislava Gu 319 409
     PaedDr. Haganová Iveta Hn 331 512
     Mgr. Halická Lenka Ha 328 418
     Mgr. Harničárová Zuzana Hr 328 418
     PhDr. Hermanovská Daniela Hk 332 609
     Mgr. Chromá Zuzana Cr 320 309
     Mgr. Mišíková Mária 320 309
     Mgr. Mudríková Darina Md 321 412
     Ing. Pavlík Peter Pv 332 609
     Mgr. Rošková Iveta Ro 331 512
     Mgr. Sekeráková Monika Sk 322 312
     PaedDr. Štefan Ľuboš Še 312 kabinet TV
     Ing. Trusová Katarína  Tr 320 309
     Mgr.  Zelinková Miroslava, PhD Ze 322 312
     Ing. Zusková Adriana Zs 309 216
           317 612
     Mgr. Laubertová Ľubica Lb 319 409
       Čatlošová Štefánia Ča 311 214
     Bc. Pavlinská Danka Pa 303 210
     Ing. Poráčová Ingrid Po 303 210
     302 207
     Ing. Sabol Richard Sb 304 209
     ASISTENT UČITEĽA      
     Mgr. Majurníková Helena Mj 318 509
     Mgr. Hrežo Vladislav 318 509
     Mgr. Vanya Róbert Vn 318 509
     PRACOVISKÁ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  
     Košická 3569/20, 080 01 Prešov  
     Mgr. Halická Lenka Hl 328 418
     Mgr. Harničárová Zuzana 328 418
     Mgr. Mišíková Mária Mi 320 309
     CENTRUM, sídl.III Prostejovská 35/4826, Prešov
     CENTRUM - kaderníctvo     74 84 141
     Mgr. Žuravľovová Ľubica Žu  
     Mgr. Koľová Dvorská Dana, Mgr. Dv  
     Mgr. Salanciová  Martina Sa  
     Mgr. Laubertová Ľubica Lb  
     Mgr. Lojová Adriana La  
       Miškufová Alena Ma  
     CENTRUM - kozmetika   051 77 11 146
     Mgr. Laputková Mária Lp  
     Mgr. Krištofová Alena Kr  
     Bc. Siváková Veronika Si  
     Mgr. Blizmanová Anita Ba  
     Bc. Stročinská Jana St  
     Mgr. Horváthová Štefánia Ht  
     SEKČOV, Exnárová 9, Prešov
     SEKČOV- kaderníctvo, fotoprevádzka   051 77 02 592
     Mgr. Kovaľ Pavol Ko  
     Mgr. Havrilová Oľga Ho  
       Bochňáková Ľudmila Bo  

      

     Vnútorna linka školy klapka
     Zborovňa   323
     Výchovný poradca / Hn 331
     Školský psychológ / Bj 314
     Knižnica 314
     Kuchyňa 325
     Vrátnica 313
     Údržba-šatňa /dielňa 315 / 316
     Pavlinský Jozef  
     Fečo Anton  

      

     mail 22-23_telefonny__zoznam_skola.pdf