• 24. 11. 2022 - Konzultácie pre rodičov a zákonných zástupcov - online
     • 24. 11. 2022 - Konzultácie pre rodičov a zákonných zástupcov - online

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      dňa 24.11.2022 máte možnosť konzultovať s triednym učiteľom výchovno - vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok šk. roka 2022/2023, otázky týkajúce sa štúdia, triedy a školy...

      Čas a formu komunikácie (Microsoft Teams, edupage, telefonicky, mail...) Vám oznámi triedny učiteľ.

     • Rope skipping

     • V priebehu septembra až novembra 2022 sa na hodinách TSV konal 10. ročník školskej súťaže v skákaní na švihadle ROPE SKIPPING.
      Súťaže sa zúčastnilo  106 dievčat a 18 chlapcov. Pozrite si umiestnenia jednotlivcov v kategórií žiačok, žiakov a aj samotných tried.
      Skákalo sa 1 min. na pravej nohe, 1 min. na ľavej nohe a 1 min. znožmo, všetky skoky sa zrátavali.
      Pri umiestnení tried sme vychádzali z priemeru skokov na jedného žiaka za triedu.
      Absolútnym majstrom školy sa stala žiačka I.C triedy ktorá skočila spolu 404 skokov. 
      Blahoželáme.

     • IMATRIKULÁCIA

     • Milí naši prváci,

      Školský parlament Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove, Vás pozýva dňa 22. 11. 2022, na V❤️A💛Š💙U 🤍JEDINEČNÚ IMATRIKULÁCIU, počas ktorej Vás prijmeme do CECHU STREDOŠKOLÁKOV.

     • Školský parlament pripravuje

     • Čím chceme začať?

      Rešpektovaním pokynov o zákaze fajčenia v priestoroch školy, na nástupištiach a zastávkach autobusu, na základe Zákona o ochrane nefajčiarov.

      Čím chceme pokračovať?

      Prípravou vydarených školských akcií:

      • IMATRIKULÁCIA
      • Fashion Bazár
      • Zbierka hračiek, školských potrieb a šatstva pre deti z rodín v hmotnej núdzi
      • „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“ - pre seniorov
      • Mikulášsky pozdrav
      • Vianočný charitatívny koncert
      • Vianočná burza

      Na čom nám záleží?

      Na našej tímovej spolupráci...

     • Pripomíname si 17.NOVEMBER

     • Medzinárodný deň študentstva - 17.november, je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou nás - študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti.

      Čítajte viac: 17.november.pdf

      Akí sú mladí ľudia 33 rokov od Nežnej revolúcie?
      Môžu slobodne cestovať, vyjadrovať svoje názory či surfovať na internete. Môžu si slobodne vybrať školu, poznávať, klásť otázky a nachádzať odpovede, reagovať na výzvy, rozvíjať svoju osobnosť a ZODPOVEDNOSŤ.
      Školský parlament sa na včerajšom zasadnutí rozhodol stať garantom dodržiavania školského poriadku – práv i povinností žiakov školy.

     • Olympiáda ľudských práv - školské kolo

     • 16. septembra sa už tradične stretli zástupcovia tried (tento rok to bolo 18 žiačok a žiakov) na školskom kole Olympiády ľudských práv.
      Na príprave súťaže a jej priebehu sa podieľali PaedDr. Iveta Haganová a PhDr. Daniela Hermanovská. 
      Súťaž prebiehala formou testu, ktorý obsahoval 20 otázok s možnosťou výberu odpovede i odpovede, ktorú bolo potrebné doplniť.
      Súčasťou OĽP bola prezentácia týkajúca sa danej problematiky.
      Vecné ceny odovzdala najlepším riešiteľom pani zástupkyňa Ing. Adriana Zusková.

      Výhercovia:
      1. miesto: Monika Molčanová, II. G
      2. miesto: Simona Šoltysová, I. A + Barbora Fiľakovská, II. C
      3. miesto: Bianka Pirščová, IV. B
      4. miesto: Mária Jacková, III. A
      Výhercom blahoželáme! 

     • 16.11.2022 (streda) - zmeny vo vyučovaní

     • Dňa 16.11.2022 (streda) bude vyučovanie na úseku teoretického vyučovania prebiehať v skrátenom režime - trvanie vyučovacej hodiny bude 30 minút (pozrite si rozpis).

      Vyučovanie na úseku odborného výcviku bude v dopoludňajších hodinách.
      Informácie vám dajú majsti odborného výcviku a odbornej praxe.

     • 11.11.2022 - NIE DROGÁM

     • Dňa 11.11.2022 sa žiačky našej školy zúčastnili zábavno-súťažného podujatia NIE DROGÁM.
      V spolupráci so SOŠ technická sme vytvorili jedno družstvo. Po zrátaní všetkých bodov sme sa spolu s SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť umiestnili na 2. mieste, preto musel nasledovať rozstrel, kde sme nakoniec neuspeli a obsadili konečné 3. miesto.
      Ďakujeme našim dievčatám za dobré výkony a blahoželáme víťazom, SOŠ lesníckej.

      Našu školu reprezentovali: Tamara BALOGOVÁ, Michaela ČEBROVÁ, Miroslava MULARČÍKOVÁ  (I.A) a Karolína TOMANOVÁ (III.B)

     • Stretnutie s mládežníckym delegátom pri OSN

     • Zástupcovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU našej školy - Petra Srokovská, Emma Mária Haľková a Richard Karabinoš,  sa stali súčasťou zaujímavého stretnutia mladých stredoškolských lídrov s mládežníckym delegátom pri OSN Michalom Salínim.

      Stretnutie sa uskutočnilo 10. 11. 2022  v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

      Organizátori stretnutia: Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM).

     • EKOTOPFILM 2022 - 09.11.2022

     • Dňa 09.11.2022 sa mali možnosť žiaci prvého ročníka v CINEMAX NOVUM zamyslieť pri krátkych eko-filmoch nad ochranou životného prostredia. 

      Prednáška a beseda bola zameraná tento rok na tému ochrana pralesa a lesa.

      Žijeme v súlade s prírodou...
      Myslite na budúcnosť...
      Vytvorme čisté životné prostredie...
      Nekazme prirodzený ekosystém...

       

      Ekotopfilm - viac

     • 04.11.2022 - I.A na IT show v Košiciach

     • Dňa 04.11.2022 sa žiaci I.A triedy, odboru grafik tlačových médií, v rámci odborného výcviku, pod vedením Ing. Valérie Čentíkovej, zúčastnili IT výstavy pre školy v Košiciach.

     • 03.11.2022 - II.B v Košiciach

     • Dňa 3.11.2022 sa trieda II.B pod vedením Mgr. Zuzany Chromej, zúčastnila exkurzie v Košiciach. V rámci histórie si pozreli  Dóm svätej Alžbety  - jednu z najobdivovanejších stavieb a taktiež navštívili i Východoslovenskú galériu.

     • Národná cena kariérneho poradenstva 2022

     • Národná cena kariérového poradenstva

      predstavuje jedinečnú príležitosť pre poskytovateľov kariérového poradenstva na Slovensku zviditeľniť svoju prácu, získať cennú spätnú väzbu od odborníkov a načerpať mnoho inšpirácii pre svoj ďalší rozvoj. 
      Súťaž je ale predovšetkým o prepájaní poradcov a budovaní komunity ľudí, ktorým záleží na kariérovom poradenstve a ktorí vytrvalo pracujú na zvyšovaní kvality a dostupnosti služieb kariérového poradenstva.

      Do tejto komunity opäť patríme aj my podaním spoločného príspevku SOŠ služieb, Košická 20 v Prešove a SOŠ technickej, Volgogradská 1 v Prešove.

      JEDINEČNOSŤ - KOOPERÁCIA - SPOLOČNÝ CIEĽ
      motto spoločného projektu konzorcia Erasmus+ „Pripraveným šťastie praje“, tohto času už štyroch škôl.

      JEDINEČNOSŤ ZAMERANIA ŠKÔL   
      Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola služieb, Stredná odborná škola dopravná, Stredná odborná škola elektrotechnická, Prešov

      KOOPERÁCIA A PARTNERSTVO - komplexný prístup partnerov

      SPOLOČNÝ CIEĽ - kvalitný profesionál s flexibilným výkonom

      NCKP2022-Anotacie.pdf​​​​​​​

     • Čítanie s porozumením - školský kvíz

     •  „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ (John Ruskin)

      2. novembra  2022 sa na našej škole už tradične konal školský kvíz zameraný na „Čítanie s porozumením". 
      Pri práci s textami si overovali úroveň čitateľskej gramotnosti riešením zadaných úloh žiaci prvých ročníkov študijných odborov pod vedením pani učiteľky Haganovej a pani učiteľky Roškovej. Najlepšie výsledky boli ocenené vecnými cenami:

      1. miesto: Simona Šoltysová (I. A), Damiána Stašíková (I. G) 

      2. miesto. Denisa Dupaľová (I. A), Karina Zorská (I. G)

      3. miesto: Melánia Amrichová (I. A), Dávid Magda (I. G)

      „Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta.“  (Francois Mauriac)

      Výhercom „čarovne“ blahoželáme!

   • POZRITE SI VIDEOPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY

    • Zo všetkých školských akcií budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

  • Zvonenia

   Pondelok 28. 11. 2022
  •  

    

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie