Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Prihlásenie

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Sme jednou z troch škôl Prešovského kraja, ktoré získali Cenu VÚC a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania

Stredná odborná škola Košická 20 v Prešove úspešná pri Oceňovaní stredných škôl Slovenska, pod záštitou MŠVVaŠ a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. 

 

 

Knižnica P. O. Hviezdoslava a SOŠ Košická Vás srdečne pozývajú na výstavu fotografií

The Spirit of the Time 

13. mája - 31. mája 2015
Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, Prešov

Autormi fotografií budov sú študenti tretieho a štvrtého ročníka SOŠ Košická 20. Zamerali sa na detaily a omietky tých budov, ktorých história siaha až do stredoveku. Na starých budovách našli motívy, ktoré pripomínajú fotografie z vesmíru. Našli to, čo je nášmu zraku bežne neviditeľné, aj keď to máme neustále na očiach.

 

 

 

 

 

školský rok 2014/2015

Aktuálne informácie o dianí na škole nájdete v module "Novinky"

BLAHOŽELÁME - narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 29.5.2015)
Kolesáriková Veronika (II. B)
Srokovská Michaela (III. D)
Pozajtra (Sobota 30.5.2015)
Kapľavková Silvia (II. B)

Kalendár

Počet návštev: 3211972