Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Prihlásenie

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

OZNAM: ÚRADNÉ HODINY V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN SÚ od 8.00 hod. do 9.00 hod.


 

OZNAM: PRIJÍMACIE SKÚŠKY V SOŠ NA 2 - ROČNÉ DENNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM  - 2. KOLO

TERMÍN konania prijímacích skúšok: 26. august 2014

TERMÍN zaslania prihlášky: 20. august 2014

ŠTUDIJNÉ ODBORY:  6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH     a     6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA  

Študijný odbor nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách a službách má širšie zameranie na trhu práce, preto v ňom majú možnosť študovať žiaci – absolventi uvedených učebných odborov:

2432 H puškár, 2435 H klampiar, 2439 H lakovník,  2463 H hodinár, 2487 H autoopravár, 2683 H elektromechanik,  2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky, 2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov, 2958 H mäsiar, lahôdkar, 2962 H pekár, 2964 H cukrár, 3146 H tkáč, 3151 pletiar, 3152 H krajčír, 3250 H remenár - sedlár, 3251 H kožušník, 3274 H obuvník, 3355 H stolár, 3370 H čalúnnik, 3473 H polygraf, 3661 H murár, 3663 H tesár, 3668 H montér suchých stavieb, 3672 H kamenár, 3673 H kachliar, 3675 H maliar, 3678 H inštalatér, 3679 H sklenár, 3680 H podlahár, 3684 H strechár, 3688 H kominár, 4524 H agromechanizátor, 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, 4569 H viazač – aranžér kvetín, 4571 H záhradník, 4575 H mechanizátor lesnej výroby, 4578 H rybár, 4580 H chovateľ, 6424 H manikér – pedikér, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6452 H fotograf, 6456 H kaderník, 8541 H umelecký kováč a zámočník, 8545 H zlatník a klenotník, 8551 H umelecký štukatér, 8555 H umelecký rezbár, 8557 H umelecký stolár, 8559 H umelecký čalúnnika dekoratér, 8564 H umelecký smaltér, 8571 H Umelecká vyšívačka, 8572 H umelecká čipkárka, 8573 H umelecký keramik, 8576 H umelecký parochniar a maskér, 8582 H umelecký krajčír.

Absolventi uvedeného študijného odboru môžu pracovať ako odborní zamestnanci v službách na prevádzkach malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach. 

 

školský rok 2013/2014

Aktuálne informácie o dianí na škole nájdete v module "Novinky"

SME MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANÁ ŠKOLA

BLAHOŽELÁME - narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 25.7.2014)
Mgr. Anna Plačková
Zajtra (Sobota 26.7.2014)
Andrejčíková Anna (III. D)
Fečundová Anna (IV. B)
Knapíková Anna (I. G)
Kozáková Anna (III. A)
Kravcová Anna (I. H)
Mišeková Anna (I. H)
Puškašová Anna (II. C)
Sokolová Anna (I. G)
Bc. Anna Cabanová
Mgr. Anna Plačková
Anna Žipajová
Pozajtra (Nedeľa 27.7.2014)
Nazarejová Zuzana (I. C)

Kalendár

Počet návštev: 2742663