Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Prihlásenie

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

OZNAM: ÚRADNÉ HODINY V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN SÚ od 8.00 hod. do 9.00 hod.


 

OZNAM: PRIJÍMACIE SKÚŠKY V SOŠ NA 2 - ROČNÉ DENNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM  - 2. KOLO

TERMÍN konania prijímacích skúšok: 26. august 2014

TERMÍN zaslania prihlášky: 20. august 2014

ŠTUDIJNÉ ODBORY:  6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH     a     6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA  

Študijný odbor nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách a službách má širšie zameranie na trhu práce, preto v ňom majú možnosť študovať žiaci – absolventi uvedených učebných odborov:

2432 H puškár, 2435 H klampiar, 2439 H lakovník,  2463 H hodinár, 2487 H autoopravár, 2683 H elektromechanik,  2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky, 2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov, 2958 H mäsiar, lahôdkar, 2962 H pekár, 2964 H cukrár, 3146 H tkáč, 3151 pletiar, 3152 H krajčír, 3250 H remenár - sedlár, 3251 H kožušník, 3274 H obuvník, 3355 H stolár, 3370 H čalúnnik, 3473 H polygraf, 3661 H murár, 3663 H tesár, 3668 H montér suchých stavieb, 3672 H kamenár, 3673 H kachliar, 3675 H maliar, 3678 H inštalatér, 3679 H sklenár, 3680 H podlahár, 3684 H strechár, 3688 H kominár, 4524 H agromechanizátor, 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, 4569 H viazač – aranžér kvetín, 4571 H záhradník, 4575 H mechanizátor lesnej výroby, 4578 H rybár, 4580 H chovateľ, 6424 H manikér – pedikér, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6452 H fotograf, 6456 H kaderník, 8541 H umelecký kováč a zámočník, 8545 H zlatník a klenotník, 8551 H umelecký štukatér, 8555 H umelecký rezbár, 8557 H umelecký stolár, 8559 H umelecký čalúnnika dekoratér, 8564 H umelecký smaltér, 8571 H Umelecká vyšívačka, 8572 H umelecká čipkárka, 8573 H umelecký keramik, 8576 H umelecký parochniar a maskér, 8582 H umelecký krajčír.

Absolventi uvedeného študijného odboru môžu pracovať ako odborní zamestnanci v službách na prevádzkach malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach. 

 

školský rok 2013/2014

Aktuálne informácie o dianí na škole nájdete v module "Novinky"

SME MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANÁ ŠKOLA

BLAHOŽELÁME - narodeniny a meniny

Dnes (Streda 30.7.2014)
Pozajtra (Piatok 1.8.2014)
Porvažníková Kristína (III. A)

Kalendár

Počet návštev: 2749259