Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Prihlásenie

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Sme jednou z troch škôl Prešovského kraja, ktoré získali Cenu VÚC a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania

Stredná odborná škola Košická 20 v Prešove úspešná pri Oceňovaní stredných škôl Slovenska, pod záštitou MŠVVaŠ a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. 

 

 

 

 

 

 

školský rok 2014/2015

Aktuálne informácie o dianí na škole nájdete v module "Novinky"

BLAHOŽELÁME - narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 25.4.2015)
Zajtra (Nedeľa 26.4.2015)
Kiovská Bibiána (III. C)
Mikitová Daniela (III. D)
Pozajtra (Pondelok 27.4.2015)

Kalendár

Počet návštev: 3157828