• ŠkVP

   •  

    Školské vzdelávacie programy - schválené 2013, revidované 2022

    • pre odbor 6446 K kozmetik a
    • pre odbor 6362 M kozmetička a vizážistka
    • pre odbor 6456 H kaderník
    • pre odbor 6426 L vlasová kozmetika
    • pre odbor 6403 L podnikanie v remeslách a  službách
    • pre odbor 8261 M propagačná grafika a 
    • pre odbor 8297 M fotografický dizajn

    ŠkolskÝ vzdelávacÍ program - schválený 2013,revidovaný 2019 a 2022

    • pre odbor 6452 fotograf aktualizovaný v šk.r. 2019/2020 platí od 1.9.2019 (od šk r. 2019/2020)

    ŠkolskÝ vzdelávacÍ program - schválený 2019, revidovaný 2022

    • pre odbor 6425 K kaderník – vizážista platí od 1.9.2019 (od šk r. 2019/2020)

    ŠkolskÝ vzdelávacÍ program - schválený 2020, revidovaný 2022

    • ŠkVP POLYGRAFICKÉ SLUŽBY pre odbor 3446 K grafik tlačových médií platí od 1.9.2020 (od šk r. 2020/2021)

    ŠkolskÝ vzdelávacÍ program - schválený EXPERIMENT 2021

    • ŠkVP pre odbor:6462 H barbier platí od 1.9.2019 (od šk r. 2021/2022)

     

     

    UČEBNÉ ODBORY

    6456 H kaderník

    VLASOVÝ STYLING

    mailSkVP_KAD_obsah

    SkVP_KAD.rar

    6452 H fotograf

    FOTOGRAF

    mailSkVP_FOT_obsah

    SkVP_FOT.rar

    6462 H barbier

    BARBIER

    mailSkVP_BAR.rar

     

    ŠTUDIJNÉ ODBORY

    6446 K kozmetik

    KOZMETIKA

    mailSkVP_KOZ_obsah

    SkVP_KOZ.rar

    6362 M kozmetička a vizážistka

    VIZÁŽISTIKA

    mailSkVP_KOV_obsah

    SkVP_KOV.rar

    6425 K kaderník - vizážista

    KADERNÍK - VIZÁŽISTA

    mailSkVP_KAV_obsah

    SkVP_KAV.rar

    3446 K grafik tlačových médií

    POLYGRAFICKÉ SLUŽBY

    mailSkVP_GTM_obsah

    SKVP_GTM.rar

    8261 M propagačná grafika

    REKLAMA

    mailSkVP_POG_obsah

    SkVP_POG.rar

    8297 M fotografický dizajn

    DIZAJN

    mailSkVP_FOD_obsah

    SkVP_FOD.rar

    NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

    6426 L vlasová kozmetika

    VLASOVÁ KOZMETIKA

    mailSkVP_VLK_obsah

    SkVP_VLK.rar

    6403 L podnikanie v remeslách a službách

    PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

    mailSkVP_PRS_obsah

    SkVP_PRS.rar